-

מכרז 247/2022 לביצוע עבודות להקמת בית ספר לחינוך מיוחד ובריכה טיפולית בשכונת מקור חיים, ירושלים

מכרז: 247/2022

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

מכרז 247/2022ביצוע עבודות להקמת בית ספר לחינוך מיוחד ובריכה טיפולית בשכונת מקור חיים, ירושלים

ניהול הפרויקט:

זמיר גת הנדסה וניהול בע"מ

מירי קוניץ לוטן

054-2668773
miri@zg-eng.co.il

גקי מזרחי - מוריה חטיבת מבנים PMO
050-6927796
jacky@moriah.co.il

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 01/08/2022 12:00

מקום המפגש

: משרדי מוריה

מועד אחרון להגשת הצעות

: 24/08/2022 12:00

מסמכים לעיון

חוזה קבלנם מבנים.pdf
24/07/2022 15:42
צפייה
טופס בקשה להשתתף והצהרה.pdf
24/07/2022 15:42 - חובה
צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf
24/07/2022 15:42
צפייה
מודעה .pdf
24/07/2022 15:42
צפייה
מכרז להקמת בית ספר לחינוך מיוחד ובריכה טיפולית בשכונת מקור חיים - מסמך א'1 - חלק כללי.pdf
24/07/2022 15:42 - חובה
צפייה
מכרז להקמת בית ספר לחינוך מיוחד ובריכה טיפולית בשכונת מקור חיים - מסמך ג'1 - פרק מוקדמות.pdf
24/07/2022 15:42 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
חוברת מפרטים טכניים.pdf
26/07/2022 11:01
צפייה
נגישות (2).zip
26/07/2022 13:34
צפייה
מעליות.zip
26/07/2022 13:34
צפייה
מטבחים.zip
26/07/2022 13:34
צפייה
מיזוג אוויר 25.07.2022.zip
26/07/2022 13:34
צפייה
נגישות.zip
26/07/2022 13:34
צפייה
קונסטרוקציה.zip
26/07/2022 13:34
צפייה
תנועה.zip
26/07/2022 13:34
צפייה
5.12סקר עצים.zip
26/07/2022 13:34
צפייה
אינסטלציה.zip
26/07/2022 13:34
צפייה
אדריכלות נוף.zip
26/07/2022 13:34
צפייה
אדריכלות.zip
26/07/2022 13:42
צפייה
כתב כמויות אקסל כלי עזר בלבד אין צורך לצרף להצעה.xlsx
04/08/2022 09:24
צפייה
כתב כמויות מ47-22.pdf
04/08/2022 09:24
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
ישנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:
avigailb@dekel.co.il

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

14/08/2022 12:00

עלות

: 6,000.00 ₪