-

מכרז 222/2022 ביצוע עבודות קידום זמינות – העתקת מתח עליון ברחוב עמק רפאים, ירושלים

מכרז: 222/2022

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז 222-2022 ביצוע עבודות קידום זמינות – העתקת מתח עליון ברחוב עמק רפאים, ירושלים

נוה פתרונות הנדסה ופרויקטים בע"מ

נדב סער

050-7921235
nadav@naveh-eng.co.il

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 25/07/2022 13:30

מועד אחרון להגשת הצעות

: 09/08/2022 12:00

מסמכים לעיון

חוזה קבלן נובמבר 2021.pdf
19/07/2022 14:32
צפייה
טופס בקשה להשתתף והצהרה (4).pdf
19/07/2022 14:32 - חובה
צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf
19/07/2022 14:32
צפייה
מודעה מכרז 222-2022.pdf
19/07/2022 14:32
צפייה
קידום זמינות העתקת מתח עליון עמק רפאים - מסמך א1 - חלק כללי (1).pdf
19/07/2022 14:32 - חובה
צפייה
קידום זמינות העתקת מתח עליון עמק רפאים - מסמך ג-1 פרק המוקדמות (1).pdf
19/07/2022 14:32 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
ג-2 מפרט קידום זמינות עמק רפאים.pdf
20/07/2022 14:27
צפייה
רשימת תוכניות - קידום זמינות.pdf
20/07/2022 14:27
צפייה
חשמל.zip
20/07/2022 14:45
צפייה
הסדרי תנועה.zip
20/07/2022 14:45
צפייה
אדריכלות.zip
20/07/2022 14:45
צפייה
seker.docx
20/07/2022 14:49
צפייה
הבהרה 1 מכרז 222-2022.pdf
27/07/2022 15:17
צפייה
מודעה שניה .pdf
31/07/2022 10:49
צפייה
הבהרה מס' 2 .pdf
31/07/2022 13:02
צפייה
מודעה שלישית.pdf
31/07/2022 14:14
צפייה
פרוטוקול מפגש קבלנים קידום זמינות עמק רפאים סופי.pdf
01/08/2022 07:46
צפייה
הבהרה מס' 3.pdf
01/08/2022 12:27
צפייה
כתב כמויות מעודכן 1.8.2022.pdf
01/08/2022 12:27
צפייה
הבהרה מס 4.pdf
04/08/2022 17:07
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
ישנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:
avigailb@dekel.co.il

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

קישור לזום - 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

31/07/2022 12:00

עלות

: 3,000.00 ₪