-

מכרז פומבי דו שלבי 5316/2022 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מתח נמוך

מכרז: 5316/2022

מפרסם מכרז

: אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מפגש מציעים (חובה) בתאריך

: 12/07/2022 12:30

מועד אחרון להגשת הצעות

: 01/09/2022 14:00

מסמכים לעיון

מתח נמוך - מסמכי המכרז - סופי.pdf
12/07/2022 13:10 - חובה
צפייה

עלות

: חינם