-

212/2022 ביצוע עבודות הקמה של המקטע התת קרקעי, כריית מנהרה, פורטלים ופירים, עבודות עפר סלילה ופיתוח כחלק מפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים

מכרז: 212/2022

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז 212/2022 ביצוע עבודות הקמה של המקטע התת קרקעי, כריית מנהרה, פורטלים ופירים, עבודות עפר סלילה ופיתוח כחלק מפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים
ניהול הפרויקט:

אהוד לויתן הנדסה בע"מ - אורי כשריאל

050-8770075

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 11/07/2022 11:00

מקום המפגש

: חדר ישיבות במשרדי מוריה, בהמשך לכך יתקיים סיור לאורך תוואי העבודה.

מועד אחרון להגשת הצעות

: 27/10/2022 12:00

מסמכים לעיון

חוזה קבלן נובמבר 2021.pdf צפייה
טופס בקשה להשתתף והצהרה.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מקטע תת קרקעי קו כחול - מסמך א1 - חלק כללי.pdf צפייה
מודעה 212-2022.pdf צפייה
מסמך ג2 - מפרטים טכניים.pdf צפייה
מסמך ג7 - מפרטי הגיחון.pdf צפייה
מסמך ה - רשימת תוכניות.pdf צפייה
מסמך ח - סקר עצים.pdf צפייה
מסמך יב - נוהל מסירות לזכיין.pdf צפייה
מסמך יד - נוהל בטיחות באתר.pdf צפייה
מקטע תת קרקעי קו כחול - מסמך ג1 - פרק מוקדמות.pdf צפייה
נספח יא - תרשים מסירות לזכיין.pdf צפייה
נספח יג - נוהל בקרת איכות.pdf צפייה
קו כחול מקטע תתק - כתב כמויות מכרז נספח ד.pdf צפייה
מקטע תת קרקעי קו כחול - מסמך טז.pdf צפייה
מקטע תת קרקעי קו כחול - מסמך י - נספח לוחות זמנים.pdf צפייה
מקטע_תת_קרקעי_קו_כחול_-_מסמך_ז.pdf צפייה
Alignment Design.zip צפייה
Construction phasing_tunnel.zip צפייה
Dry Utilities.zip צפייה
Final traffic.zip צפייה
Hydrology and at-grade drainage.zip צפייה
Irrigation.zip צפייה
Landscape.zip צפייה
Limits of work.zip צפייה
MEP & Systems.zip צפייה
Mobilization sites.zip צפייה
Monitoring.zip צפייה
Permits.zip צפייה
Preliminary works.zip צפייה
Roadways.zip צפייה
Structural Design.zip צפייה
Temporary lighting.zip צפייה
Temporary traffic.zip צפייה
Tree survey.zip צפייה
Tunnel works.zip צפייה
Utilities coordination.zip צפייה
Wet Utilities.zip צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
ישנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:
Katiag@dekel.co.il

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

18/08/2022 12:00

עלות

: 20,000.00 ₪