-

הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי תכנון רמזורי העדפה לאורך תוואי קווי הרכבת הקלה בירושלים ובמטרופולין

מכרז: 011-2022

מפרסם מכרז

: תוכנית אב לתחבורה

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים (להלן: "המזמין" או "הצוות"), מקדם את ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת קווי אוטובוס המשיקים לה וכן בוחן ומקדם פרויקטים תחבורתיים שונים בעיר ובמטרופולין ירושלים.

פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם המזמין מטעם המגזר הציבורי הוא פרויקט הרכבת הקלה הכולל את הקו הראשון (המכונה "הקו האדום"), לרבותהארכותיו ושלוחותיו, וכן קווים חדשים נוספים ("הקו הירוק", אשר מצוי בשלב ביצוע מתקדם, ו"הקו הכחול", אשר מצוי בשלב תכנון מפורט, וכן קווים נוספים בתכנון מוקדם וראשוני כגון "הקו הסגול", "הקו הצהוב" ועוד) (להלן ביחד: "הפרויקט").

במסגרת קידום הפרויקט, נדרש המזמין לשירותי תכנון רמזורי העדפה לאורך תוואי קווי הרק"ל (להלן: "השירותים"). 

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 10/07/2022 12:00

מסמכים לעיון

מדריך להגשת מכרז פומבי במערכת דקל.pdf צפייה
הזמנה להציע הצעות רמזורי העדפה.pdf צפייה
הסכם - רמזורי העדפה.pdf צפייה
נספח ב' - רמזורי העדפה.pdf צפייה
נספחים -רמזורי העדפה.docx צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: לקבלת תמיכה ניתן לפנות למרכז התמיכה של דקל בטלפון: 
04-8145412/451 בימים א-ה בין השעות 8:00 עד 16:00
או בצ'ט בשעות הנ"ל או בחלונית צור קשר באתר דקל.

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

הסבר לתהליך השאלות מופיע במסמך "מדריך להגשת מכרז במערכת דקל", בכל שאלה ניתן לפנות לתמיכה באחת מהדרכים הנ"ל.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

26/06/2022 12:00

עלות

: חינם