-

מכרז 227/2022 להתקשרות בחוזי מסגרת למתן שירותי ניהול פרויקטים למקוואות ולמבני דת, ברחבי העיר

מכרז: 227/2022

תחום

: מכרז תכנון

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז 227/2022 להתקשרות בחוזי מסגרת למתן שירותי ניהול פרויקטים למקוואות ולמבני דת, ברחבי העיר ירושלים

כנרת משולם לוזון

054-5383384
 

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 21/07/2022 12:00

מסמכים לעיון

חוזה מנהל פרויקט.pdf צפייה
מודעה מכרז 227-22.pdf צפייה
מכרז מסגרת לניהול פרויקטים למקוואות סופי.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
ישנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:
avigailb@dekel.co.il

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

30/06/2022 12:00

עלות

: 750.00 ₪