-

מכרז 7004/2021 ביצוע עבודות לבניית בי"ס חדשני 18 כ יתות + 6 כתות חנ"מ בשכונת הר חומה, ירושלים

מכרז: 7004/2021

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז 7004/2021 ביצוע עבודות לבניית בי"ס חדשני 18 כ יתות + 6 כתות חנ"מ בשכונת הר חומה, ירושלים
ניהול הפרויקט:

פורט מהנדסים בע"מ  - הדס קליף – 052-8476665


אלרואי אברהם  מנהל ביצוע חט' מבנים  -   050-2106788
 Elroi@moriah.co.il

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 08/06/2022 10:00

מקום המפגש

: משרדי החברה

מועד אחרון להגשת הצעות

: 06/07/2022 12:00

מסמכים לעיון

חוזה קבלנם מבנים.pdf צפייה
טופס בקשה להשתתף והצהרה.pdf צפייה
מכרז 7004-2021 על יסודי הר חומה - מסמך א'1 - חלק כללי - מאי 2022.pdf צפייה
מודעה.pdf צפייה
דוח אקוסטי דיפון וחפירה.pdf צפייה
מינוי אחראי להיבטים סביבתיים.pdf צפייה
‏‏נספח לקבלן לשלב ההקמה -על יסודי הר חומה-הטמעה במכרז.pdf צפייה
חומרים_משטרה.zip צפייה
קונסטרוקטור.zip צפייה
סקר עצים.zip צפייה
נוף.zip צפייה
מעליות.zip צפייה
מיזוג אויר.zip צפייה
חשמל.zip צפייה
אקוסטיקה.zip צפייה
אינסטלציה.zip צפייה
איטום.zip צפייה
אדריכלות.zip צפייה
תנועה 1.zip צפייה
בית ספר בהר חומה - מפרטים טכניים (1).pdf צפייה
אקסל- כתב כמויות כלי עזר בלבד אין צורך לצרף להצעה .xlsx צפייה
ביס הר חומה - הבהרה מס 1.pdf צפייה
כתב כמויות הר חומה - מעודכן.pdf צפייה
מודעה שניה 7004-21.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
שנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:
avigailb@dekel.co.il

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

23/06/2022 12:00

עלות

: 6,000.00 ₪