-

מכרז 22/2022 לביצוע עבודות תכנון לביצוע, אספקה, התקנה, אחזקה שינויים ותיקונים של מערכות חכמות/ אלקטרוניות ועבודות נוספות במנהרות הגבעה הצרפתית, ירושלים

מכרז: 22/2022

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז 22/2022 ביצוע עבודות תכנון לביצוע, אספקה, התקנה, אחזקה שינויים ותיקונים של מערכות חכמות/ אלקטרוניות ועבודות נוספות במנהרות הגבעה הצרפתית, ירושלים
ניהול הפרויקט:
עדי הדר יזום יעוץ וניהול כלכלי בע"מ
ינון מליחי   052-7274946
yinonhdr@gmail.com

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 09/06/2022 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 12/07/2022 12:00

מסמכים לעיון

טופס בקשה להשתתף והצהרה.pdf צפייה
כתב כמויות מכרז מערכות 17.5.22.pdf צפייה
מכרז מערכות גבעה צרפתית - חלק כללי - מאי 2022.pdf צפייה
מערכות ג. צרפתית - מסמך ח - חוזה משולש לאחזקת מערכות 26.5.22 נקי.pdf צפייה
מפרט אחזקה מנהרות הגבעה הצרפתית 12-05-22 מדאפ.pdf צפייה
מפרט טכני אחוד- 12.5.22- גרסה סופית 17.5.22.pdf צפייה
נספח ט- סביבתי - מוריה 071121 סופי.pdf צפייה
נספח לוחות זמנים הגבעה הצרפתית מכרז מערכות עדכני - נקי 13.4.22.pdf צפייה
פרק מוקדמות-מכרז מערכות 8.5.22.pdf צפייה
רשימת תוכניות הגבעה הצרפתית מערכות מאוחד עדכני 15.5.22.pdf צפייה
חוזה קבלן נובמבר 2021.pdf צפייה
כבישים_ותאום_מערכות.zip צפייה
מים_וחדר_משאבות.zip צפייה
קונסטרוקציה-_גשרי_שילוט.rar צפייה
תוכניות_בקרת_תנועה-.zip צפייה
תוכניות_ורשימות_אדריכלות_10.5.22.zip צפייה
תוכניות_חשמל.zip צפייה
תוכניות_מיזוג_ואיוורור.zip צפייה
תוכניות_רדיו.zip צפייה
תוכניות_שילוט_ותנועה_סילבן_רטוביץ.rar צפייה
כתב כמויות מכרז 22-22 אקסל כלי עזר בלבד אין צורך לצרף להצעה .xlsx צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מצגת_מאוחדת_לסיור_קבלנים_להפצה_21.6.22 (1).pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
 שנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:
Katiag@dekel.co.il

קישור לסיור קבלנים https://us02web.zoom.us/j/4258650709

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

26/06/2022 12:00

עלות

: 20,000.00 ₪