-

מכרז 200/2022 לביצוע עבודות להקמת אולפנה וספריה עירונית בשכונת הר חומה, ירושלים

מכרז: 200/2022

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז 200/2022 לביצוע עבודות להקמת אולפנה וספריה עירונית בשכונת הר חומה, ירושלים  
ניהול פרויקט: 
אהוד תייר ניהול והנדסה בע"מ
מתן גריביאן
052-8437548

דוד בן יעקב – מוריה

david@moriah.co.il
054-7716702

 גקי מזרחי – מוריה
jacky@moriah.co.il
050-6927796


מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 02/06/2022 10:00

מקום המפגש

: משרדי החברה

מועד אחרון להגשת הצעות

: 27/06/2022 12:00

מסמכים לעיון

חוזה קבלנים.pdf צפייה
מכרז 200-2022 צביה - טופס בקשה להשתתף והצהרה.pdf צפייה
מכרז 200-2022 צביה - מסמך א'1 - חלק כללי - סופי.pdf צפייה
מכרז 200-2022 צביה - מסמך ג'1 - תנאים כלליים מיוחדים.pdf צפייה
מכרז 200-2022 צביה - מסמך ג'2 - מפרט מיוחד.pdf צפייה
מכרז 200-2022 צביה - מסמך ה - רשימת התוכניות.pdf צפייה
מכרז 200-2022 צביה - מסמך ז - דו''ח קרקע.pdf צפייה
מודעה מכרז 200-2022.pdf צפייה
אדריכלות (3).zip צפייה
אינסטלציה (2).zip צפייה
חשמל (3).zip צפייה
מיזוג_אוויר (1).zip צפייה
מעליות (2).zip צפייה
פיתוח.zip צפייה
קונסטרוקציה (5).zip צפייה
תנועה.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
הבהרה מס' 1 מכרז 200 2022.pdf צפייה
כתב כמויות אקסל-כלי עזר בלבד אין צורך לצרף להצעה.xls צפייה
כתב כמויות מעודכן 22-6-2022.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
ישנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:
Katiag@dekel.co.il

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

12/06/2022 12:00

עלות

: 6,000.00 ₪