-

292/2021 לביצוע עבודות להקמת חניון "חנה וסע" מחלף בייט, ירושלים

מכרז: 292/2021

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז 292/2021 ביצוע עבודות להקמת חניון "חנה וסע" מחלף בייט ירושלים
ניהול הפרויקט-דן בן עמרם הנדסה וניהול בע"מ
מוריה לייכטר
054-2229336

קובי קלימי – מנהל ביצוע חטיבת רכבות מוריה


מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 08/05/2022 13:00

מקום המפגש

: זום

מועד אחרון להגשת הצעות

: 16/06/2022 12:00

מסמכים לעיון

חוזה קבלן נובמבר 2021.pdf צפייה
חניון חנה וסע מחלף בייט - חלק כללי - מאי 2022.pdf צפייה
חניון חנה וסע מחלף בייט - מסמך ג'1 תנאים כלליים מיוחדים - מאי 2022.pdf צפייה
טופס בקשה להשתתף והצהרה.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מודעה מכרז 292-2021.pdf צפייה
מסמך ג'1-2 מפרט טכני בינוי - חניון בייט.pdf צפייה
מסמך ג'2-2 - מפרט טכני מערכות - חניון בייט.pdf צפייה
מסמך ג'3-2 מפרט אחזקה - חניון בייט.pdf צפייה
מסמך ג'-4 - נוהל מסירת מבני דרך.pdf צפייה
מסמך ד' - כתב כמויות - חניון בייט.pdf צפייה
מסמך ה' - רשימת תכניות - חניון בייט.pdf צפייה
מסמך ג'-3 דוחות קרקע, תכנן מבנה, חווד סביבתית.zip צפייה
1.2 קונסטרוקציה - חניון.zip צפייה
1.4 חשמל ותקשורת - חניון.zip צפייה
2.9 תיאום תשתיות.zip צפייה
1.5 מיזוג אוויר.zip צפייה
1.6 אינסטלציה וספרינקלרים.zip צפייה
1.7 מעליות.zip צפייה
2.8 מעליות - פיתוח.zip צפייה
2.6 איטום - פיתוח (2).zip צפייה
1.10 בטיחות.zip צפייה
2.5 קונסטרוקציה - פיתוח.zip צפייה
2.1 תנועה.zip צפייה
2.3 אדריכלות נוף.zip צפייה
2.7 חשמל ותקשורת - פיתוח.zip צפייה
1.8 שילוט.zip צפייה
2.2 כבישים - פיזי.zip צפייה
2.4 ניקוז.zip צפייה
1.1 אדריכלות.zip צפייה
איטום חניון 1 3.zip צפייה
תיאום מערכת מבנה מרתף 1.zip צפייה
תיאום מערכות מבנה מפלס פיתוח.zip צפייה
תיאום מערכות מבנה מרתף 2.zip צפייה
מרתף 6-7 תיאום מערכות מבנה.zip צפייה
מרתף 3 תיאום מערכות מבנה.zip צפייה
מרתף 4 תיאום מערכות מבנה.zip צפייה
מרתף 5 מבנה מערכות תיאום.zip צפייה
חניון בייט - פרוטוקול מפגש מציעים 22-05-08.pdf צפייה
292-2021 כתב כמויות כלי עזר בלבד אין צורך לצרף להצעה מכרז.xls צפייה
הבהרה מס' 1.pdf צפייה
מודעה שניה.pdf צפייה
חניון בייט - מצגת מפגש מציעים 22-05-08 (1).pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
ישנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:


קישור לזום-
 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

26/05/2022 12:00

עלות

: 20,000.00 ₪