-

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 5270/2022 להפעלה וניהול של מרכזי הסעדה

מכרז: 5270/2022

מפרסם מכרז

: אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מפגש מציעים (חובה) בתאריך

: 08/05/2022 11:30

מקום המפגש

: בניין קרייטמן (26), קומת קרקע, בכניסה לאולם אורן

מועד אחרון להגשת הצעות

: 30/05/2022 14:00

מסמכים לעיון

מכרז מנזה - מסמכי מכרז - סופי.pdf צפייה

עלות

: חינם