-

הרחבת בית ספר מגידו 30/22

מכרז: 30/22

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מועצה אזורית מגידו

מפגש מציעים (חובה) בתאריך

: 11/05/2022 10:00

מקום המפגש

: בכניסה לתיכון מגידו

מועד אחרון להגשת הצעות

: 30/05/2022 14:00

מסמכים לעיון

חוברת מכרז פומבי 30-22.pdf צפייה
חוברת רשימות ופרטים.pdf צפייה
מבנה הכיתות 280422 כתב כמויות הצעת מחיר.pdf צפייה
מבנה ספריה 280422 כתב כמויות-הצעת מחיר.pdf צפייה
מפרט טכני מיוחד- תיכון מגידו.pdf צפייה
נספח 2 -אחריות ביטוח.pdf צפייה
נספח 2 ג -מפרט ופוליסה לביטוח.pdf צפייה
תוכניות אדריכלות ויועצים מבנה ראשי וספריה.pdf צפייה
תוכנית פיתוח מבנה ראשי.pdf צפייה
מדריך לדקל מכרז פומבי.pdf צפייה
446540הודעה על שינוי תנאי מכרז 30-22 הרחבת תיכון מגידו כולל ספריה.docx צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

18/05/2022 12:00

עלות

: 5,000.00 ₪