-

155/2022 לביצוע עבודות להקמת בית ספר בשכונת אבו טור, ירושלים

מכרז: 155/2022

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

ביצוע עבודות להקמת בית ספר בשכונת אבו טור, ירושלים

 ניהול פרויקט: 
שריסט מהנדסים בע"מ
טל כהן 052-3304874
 
אלרואי אברהם-מנהל ביצוע חט' מבנים מוריה
050-2106788
 

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 10/05/2022 12:30

מקום המפגש

: בחדר הישיבות במשרדי החברה, ולאחר מכן יתקיים סיור באתר העבודות.

מועד אחרון להגשת הצעות

: 09/06/2022 12:00

מסמכים לעיון

חוזה קבלנים (2).pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
בית ספר אבו טור - רשימת תוכניות.pdf צפייה
איטום.zip צפייה
בטיחות אש.zip צפייה
קרקע-דוח.zip צפייה
נוף.zip צפייה
אדריכלות.zip צפייה
קונס.zip צפייה
תנועה.zip צפייה
אינסטלציה ומזא.zip צפייה
מעליות.zip צפייה
חשמל.zip צפייה
מודעה מכרז 155-2022.pdf צפייה
בית ספר אבו טור - חלק כללי 020522.pdf צפייה
בית ספר אבו טור - טופס בקשה להשתתף והצהרה 020522.pdf צפייה
בית ספר אבו טור - מוקדמות ומפרט טכני מיוחד 020522.pdf צפייה
מכתב הבהרה מס' 1.pdf צפייה
כתב כמויות - מכרז 155-2022.pdf צפייה
3669-z בית ספר אבו טור-שלב כתב כמויות אקסל כלי עזר בלד אין צורך לצרף להצעה'.xls צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
ישנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

25/05/2022 12:00

עלות

: 6,000.00 ₪