-

מכרז 7011/2021 ביצוע עבודות להכשרת תוואי רק"ל קו כחול מקטע 21, ציר דרום דרך חברון, ירושלים. כחלק מפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה, ירושלים.

מכרז: 7011/2021

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: שם חברת ניהול פרויקט: א. בלוך תשתיות אריק בלוך טלפון: 0524525919   [email protected] 
 שניר אלחרר – מהנדס ממונה טלפון: 05257770125 [email protected]

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 08/05/2022 12:00

מקום המפגש

: במשרדי מוריה רחוב הלני המלכה 9 ,קומה 4 ,ירושלים, לאחר מכן יתקיים סיור באתר העבודות.

מועד אחרון להגשת הצעות

: 31/05/2022 12:00

מסמכים לעיון

טופס בקשה להשתתף והצהרה.pdf צפייה
כתב כמויות מקטע 21.pdf צפייה
מקטע 21 - רשימת תוכניות.pdf צפייה
מקטע 21 קו כחול - חלק כללי - אפריל 2022.pdf צפייה
מקטע 21 קו כחול - מוקדמות - אפריל 2022.pdf צפייה
חוזה קבלנים (3).pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל (3).pdf צפייה
moria.pdf צפייה
moriya-7011-2021.pdf צפייה
אדריכלות.zip צפייה
ביוב.zip צפייה
זרמים תועים.zip צפייה
תיאום תשתיות.zip צפייה
תאורה.zip צפייה
רמזורים בזק ומצלמות.zip צפייה
חדר מיישרים (2).zip צפייה
הסדרים זמניים.zip צפייה
איטום חניון.zip צפייה
תנועה.zip צפייה
תשתיות תקשורת.zip צפייה
קונסטרוקציה.zip צפייה
מים.zip צפייה
מולטיטבולר.zip צפייה
נוף גינון והשקיה.zip צפייה
קונסטרוקציה חניון.zip צפייה
חשמל.zip צפייה
כבישים וניקוז.zip צפייה
OCS.zip צפייה
הבהרה מס 1.pdf צפייה
הבהרה מס 2.pdf צפייה
מודעה שניה 7001-2021.pdf צפייה
נספח ו - דוח קרקע.pdf צפייה
נספח טו - הסכם לביצוע עבודות תשתית.pdf צפייה
נספח טז - תשתיות חשמל - קידוח אופקי.pdf צפייה
נספח יג - מים.pdf צפייה
נספח יד - ביוב.pdf צפייה
נספח יז - גז.pdf צפייה
נספח יח - תקשורת.pdf צפייה
נספח יט - נספח סביבתי.pdf צפייה
נספח כ - דוח סביבה.pdf צפייה
7011-2021 כתב כמויות אקסל כלי עזר בלבד אין צורך לצרף להצעה.xlsx צפייה
סיכום סיור קבלנים 70112021.pdf צפייה
מצגת סיור קבלנים 8.5.2022 להפצה.pptx צפייה
הבהרה מס 3.pdf צפייה
נספח 8 - נספח הביטוח.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: מפגש מציעים- במשרדי מוריה רחוב הלני המלכה 9 ,קומה 4 ,ירושלים, לאחר מכן יתקיים סיור באתר העבודות.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

15/05/2022 12:00

עלות

: 20,000.00 ₪