-

מכרז 102/2020 בנייה, סלילה ופיתוח ולסלילת נת"צ ושביל אופניים בשד' מנחם בגין ירושלים.

מכרז: 102/2020

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
משרד דוד אקרשטיין בע"מ
 
מני לוי
054-9840623
 

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 26/04/2022 10:00

מקום המפגש

: זום, לאחר מכן יתקיים סיור בשטח

מועד אחרון להגשת הצעות

: 09/06/2022 12:00

מסמכים לעיון

moriya-102-2020.pdf צפייה
שביל אופניים.zip צפייה
אדריכלות,ביוב וחשמל ותאורה.zip צפייה
תיאום תשתיות תנועה ז ותקשורת.zip צפייה
פרטנר סלקום.zip צפייה
קונסטרוקציה.zip צפייה
כבישים.zip צפייה
תקשורת דוד ברהום.zip צפייה
1קונסטרוקציה .zip צפייה
תקשורת- שלומי וויסמן.zip צפייה
אדריכלות.zip צפייה
הסדרי תנועה זמניים.zip צפייה
בזק- ניסים רמתי.zip צפייה
אדריכלות גז וביוב.zip צפייה
חשמל תאורה וכבישים.zip צפייה
קונסטרוקציה תאום תשתיות ותנועה.zip צפייה
1008 ‏‏‏‏50017 2tree1.6 500 1 (1).pdf צפייה
1008 ‏‏‏‏50017 2tree1.6 500 1 (2).pdf צפייה
1008 ‏‏‏‏50017 2tree1.6 500 1 (3).pdf צפייה
1008 ‏‏‏‏50017 2tree1.6 500 1 (4).pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל (2).pdf צפייה
חוזה קבלנים (2).pdf צפייה
מכרז נתצ ושביל אופניים שדרות בגין ירושלים - החלק הכללי.pdf צפייה
מפרטים_ומוקדמות (2).zip צפייה
הבהרה מס 1.pdf צפייה
רשימת תוכניות מאוחדת.pdf צפייה
מכרז 102-20 סיור קבלנים.pdf צפייה
RAM-HW-NTZ_BGN_Z-V07-600X-6001.pdf צפייה
RAM-HW-NTZ_BGN_B-V10-600X-6001.pdf צפייה
102-2020 כתב כמויות למכרז.xls צפייה
הבהרה מס 2.pdf צפייה
כתב כמויות בגין 150522.pdf צפייה
נספח 2ג - התחייבות בהתאם לתנאי סף 7.4.pdf צפייה
נספח 8 - נספח הביטוח.pdf צפייה
ערבות מעודכנת.pdf צפייה
1כבישים.zip צפייה
מודעה שניה 102-20.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

31/05/2022 12:00

עלות

: 20,000.00 ₪