-

מכרז 7013/2021 לביצוע חניון האוטובוסים הזמני - מלחה, ירושלים

מכרז: 7013/2021

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז 7013/2021 חניון האוטובוסים הזמני – מלחה ירושלים

ניהול הפרויקט  : עמק אילון ניהול תשתיות ופרויקטים בע"מ
 
רון לויטס
052-5301133
 

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 25/04/2022 10:00

מקום המפגש

: זום- לאחר מכן יתקיים סיור באתר העבודה

מועד אחרון להגשת הצעות

: 23/05/2022 12:00

מסמכים לעיון

חוזה קבלן נובמבר 2021.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מכרז חניון האוטובוסים הזמני -מלחה - דוח קרקע ויעוץ לביסוס - מסמך ז.pdf צפייה
מכרז חניון האוטובוסים הזמני -מלחה - חלק כללי.pdf צפייה
מכרז חניון האוטובוסים הזמני -מלחה - טופס בקשה להשתתף והצהרה.pdf צפייה
מכרז חניון האוטובוסים הזמני -מלחה - מסמך ג'1.pdf צפייה
מכרז חניון האוטובוסים הזמני -מלחה - מסמך ג'2.pdf צפייה
מכרז חניון האוטובוסים הזמני -מלחה- רשימת תוכניות.pdf צפייה
תוכניות_חניון_האוטובוסים_מלחה.zip צפייה
חניון_אוטובוסים_זמני-_מצגת_מפגש_מציעים_25.4.22.pdf צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים - 25.4.22.pdf צפייה
הבהרה 1 לביצוע חניון האוטובוסים הזמני- מלחה.pdf צפייה
C3000T - שער קונזולי טלסקופי.PDF צפייה
חניון האוטובוסים הזמני מלחה 7013-2021- מכתב הבהרה מס' 2.pdf צפייה
מחסום זרוע.PDF צפייה
הבהרה מס 3.pdf צפייה
כתב כמויות באקסל כלי עזר בלבד אין צורך לצרף להצעה.xlsx צפייה
כתב כמויות מניפה מעודכן -הבהרה 3.pdf צפייה
מודעה שניה מכרז 7013-21.pdf צפייה
הבהרה מס' 4.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: קישור לזום מפגש מציעים- https://us02web.zoom.us/j/86224096403?pwd=RGJ1QWhoREhWTlFBRTJxVXZxU1R6Zz09

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

11/05/2022 12:00

עלות

: 3,000.00 ₪