-

מכרז 201-2022 לביצוע עבודות להקמת גשר בן-הינום, ירושלים

מכרז: 201-2022

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
 מכרז 201/2022 תיאור המכרז   לביצוע עבודות להקמת גשר בן-הינום, ירושלים
חברת ניהול פרויקט: 
שריסט מהנדסים בע"מ
 
טל כהן
052-3304874

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 25/04/2022 10:00

מקום המפגש

: זום- לאחר מכן יתקיים סיור באתר העבודות.

מועד אחרון להגשת הצעות

: 24/05/2022 12:00

מסמכים לעיון

גשר גיא בן הינום - חלק כללי.pdf צפייה
גשר גיא בן הינום - רשימת תכניות עדכנית.pdf צפייה
חוזה קבלן נובמבר 2021.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
תוכניות_למכרז_24.1.2022.zip צפייה
גשר בן הינום - מוקדמות ומפרט טכני מיוחד - מסמך ג'1+ג'2.pdf צפייה
גשר גיא בן הינום - פרקים להנחה- תוספת.pdf צפייה
גשר גיא בן הינום- כתב כמויות 12.04.22.pdf צפייה
DWG.zip צפייה
מפגש מציעים 25.4.22.pdf צפייה
מכרז 201-22 הבהרה 1 .pdf צפייה
גשר גיא בן הינום- מכתב הבהרה מספר 2.pdf צפייה
מודעה שניה 201-2022.pdf צפייה
מודעה .pdf צפייה
מכרז 201-22- טופס הצעת המחיר והצהרה סופי.pdf צפייה
הבהרה 3 מכרז 201-22.pdf צפייה
הבהרה מס' 4.pdf צפייה
נספח א למסמך ג'1+ג'2 - דוח קרקע.pdf צפייה
נספח ב למסמך ג'1+ג'2 - בחינת תנאים גאולוגים.pdf צפייה
נספח ג למסמך ג'1+ג'2 - דוח אגרונום.pdf צפייה
נספח ד למסמך ג'1+ג'2 - הנחיות בטיחות.pdf צפייה
נספח ה למסמך ג'1+ג'2 - הנחיות נגישות.pdf צפייה
נספח ו למסמך ג'1+ג'2 - ספר תאורה.pdf צפייה
נספח ז למסמך ג'1+ג'2 - מפרט לניהול לוחות זמנים.pdf צפייה
נספח ח למסמך ג'1+ג'2 - מפרט הגיחון.pdf צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים 25.4.2022.pdf צפייה
מכתב הבהרה 5.pdf צפייה
מודעה שלשית .pdf צפייה
הבהרה מס' 6.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
ישנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

10/05/2022 12:00

עלות

: 3,000.00 ₪