-

מכרז 201/2022 לביצוע עבודות להקמת גשר בן-הינום, ירושלים

מכרז: 201/2022

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
 מכרז 201/2022 תיאור המכרז   לביצוע עבודות להקמת גשר בן-הינום, ירושלים
חברת ניהול פרויקט: 
שריסט מהנדסים בע"מ
 
טל כהן
052-3304874
tal@sharist.co.il

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 25/04/2022 10:00

מקום המפגש

: זום- לאחר מכן יתקיים סיור באתר העבודות.

מועד אחרון להגשת הצעות

: 24/05/2022 12:00

הסבר למסמכים

:
ישנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:
avigailb@dekel.co.ilמועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

10/05/2022 12:00

עלות

: 3,000.00 ₪