-

מכרז 136/2022 ביצוע עבודות לבניית גני ילדים ברח' יעקב אלעזר בשכונת רמות, ירושלים

מכרז: 136/2022

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

מכרז מספר 136-2022 ביצוע עבודות לבניית גני ילדים ברח' יעקב אלעזר בשכונת רמות, ירושלים

 ניהול הפרויקט

 יוסי ויסלר הנדסה -0505985392

Yossi@Yossieng.com

 איתן צור– מנהל ביצוע חברת מוריה
050-4443284
Eitan@moriah.co.il
 

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 12/04/2022 13:00

מקום המפגש

: ברחוב יעקב אלעזר בירושלים

מועד אחרון להגשת הצעות

: 11/05/2022 12:00

מסמכים לעיון

גן ילדים קאנטרי רמות - חלק כללי.pdf צפייה
טופס בקשה להשתתף והצהרה.pdf צפייה
קאנטרי רמות גני ילדים - מסמך מוקדמות.pdf צפייה
חוזה קבלנים.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מודעה -136-2022.pdf צפייה
אדריכלות (2).zip צפייה
אינסטלציה.zip צפייה
חומר_סופי.zip צפייה
חשמל (1).zip צפייה
מיזוג_אויר.zip צפייה
קונסטרוקציה (3).zip צפייה
תנועה (1).zip צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
ישנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:
Katiag@dekel.co.il

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

28/04/2022 12:00

עלות

: 2,000.00 ₪