-

מכרז 6564/2021 לביצוע עבודות להקמת מגרש סקיט פארק בשצ"פ 845-850 , שכונת הר חומה, ירושלים

מכרז: 6564/2021

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

מכרז 6564/2021 לביצוע עבודות להקמת מגרש סקיט  פארק בשצ"פ 845-850 , שכונת הר חומה, ירושלים

ניהול הפרויקט:

דבלמן פרצלינה ניהול פרויקטים ומבנים בע"מ

אינג' ד"ר מוטי הורוסוב

נייד 054-4790008

moti@inproject.co.il

 אביתר עמיחי – מנהל ביצוע חברת מוריה מוריה
054-5366335
Evyatar@moriah.co.il

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 30/03/2022 09:00

מקום המפגש

: מגרש החניון של אצטדיון הכדורגל בהר חומה,ירושלים.

מועד אחרון להגשת הצעות

: 25/04/2022 12:00

מסמכים לעיון

חוזה קבלן נובמבר 2021.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מכרז 6564-2021 לביצוע עבודות להקמת מגרש סקייטפארק - חלק כללי.pdf צפייה
מכרז 6564-2021 לביצוע עבודות להקמת מגרש סקייטפארק - טופס בקשה להשתתף והצהרה.pdf צפייה
מכרז 6564-2021 לביצוע עבודות להקמת מגרש סקייטפארק -מסמך ג1-תנאים כללים, מוקדמות.pdf צפייה
מסמך ג2-מפרט טכני.pdf צפייה
מסמך ה- מערכת התכניות.pdf צפייה
מסמך ז'-דוח יועץ קרקע.pdf צפייה
מסמך ח'-לוח זמנים שלדי.pdf צפייה
אדריכל_נוף-סקייפארק.rar צפייה
אדריכלות_נוף-כללי.rar צפייה
חשמל_ותאורה.rar צפייה
ניקוז_אינסטלציה.rar צפייה
קונסטרוקציה (2).rar צפייה
מודעה 6564-21.pdf צפייה
מפגש מציעים.pdf צפייה
מסמך ד' כתב כמויות-עדכון 1.pdf צפייה
מכרז סקייטפארק - מכתב הבהרה מס' 1.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
ישנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:
Katiag@dekel.co.il

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

05/04/2022 12:00

עלות

: 2,000.00 ₪