-

מכרז 500/2021 להתקשרות בחוזה מסגרת לעבודות בנייה והקמה של מוסדות חינוך ומבני ציבור ברחבי העיר ירושלים

מכרז: 500/2021

תחום

: מכרז מסגרת

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

מכרז  500/2021 להתקשרות בחוזה מסגרת לעבודות בנייה והקמה של מוסדות חינוך ומבני ציבור ברחבי העיר ירושלים

שי הנדסה ניהול ופיקוח הנדסי  - יעל 0528-903659

[email protected]

 גקי מזרחי – PMO חטיבת מבנים -  חברת מוריה
050-6927796
 

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 08/06/2022 12:00

מסמכים לעיון

חוזה קבלנים.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מודעה מכרז 500-2021.pdf צפייה
מכרז מסגרת מבני חינוך - חלק כללי.pdf צפייה
מסמך א1 - טופס הצעת המחיר.pdf צפייה
מסמך ג1,2,3 - מוקדמות ומפרט טכני.pdf צפייה
מסמך ד- כללי חישוב וצרופות.pdf צפייה
מכתב הבהרה 1.pdf צפייה
moriya-500-2021-dhiya.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
ישנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

15/05/2022 12:00

עלות

: 6,000.00 ₪