-

מכרז 119/2022 עבודות מוקדמות לבניית דפו לרכבת הקלה במלחה, הקו הכחול, ירושלים

מכרז: 119/2022

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז 119/2022  עבודות מוקדמות לבניית דפו לרכבת הקלה במלחה, הקו הכחול, ירושלים
ניהול הפרויקט:
דבלמן פרצלינה ניהול פרויקטים ומבנים בע"מ
אסף אבירם 050-5580770    Assaf@inproject.co.il


מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 20/03/2022 12:00

מקום המפגש

: זום

מועד אחרון להגשת הצעות

: 06/04/2022 12:00

מסמכים לעיון

מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
מודעה מכרז 119-2022.pdf צפייה
כתב כמויות.pdf צפייה
טופס בקשה להשתתף והצהרה.pdf צפייה
מוקדמות גרסה לפרסום.pdf צפייה
מכרז עבודות מוקדמות לבניית דפו מלחה - חלק כללי- לפרסום 15.3.2022.pdf צפייה
מכרז 119-22 הבהרה 1.pdf צפייה
מפרט טכני 119-2022.pdf צפייה
אדריכלות (1).rar צפייה
הסדרי_תנועה.rar צפייה
הסדרים_חתומים.rar צפייה
חשמל_תאורה.rar צפייה
טיפול_בקרקע_מזוהמת.rar צפייה
פיסי.rar צפייה
קונסטרוקציה (1).rar צפייה
רמזורים.rar צפייה
תאום_תשתיות.rar צפייה
תנועה (1).rar צפייה
חוזה קבלן נובמבר 2021.pdf צפייה
סיור קבלנים .pdf צפייה
סיור קבלנים צפוני.pdf צפייה
119-2022 כתב כמויות למכרז.xlsx צפייה
119-2022 כתב כמויות באסל כלי עזר בלבד אין צורך לצרף להצעה.xlsx צפייה
סקר היסטורי דיפו מלחה_09082018.pdf צפייה
סקר_קרקע_דיפו_מלחה_09-12-20_כולל_נספחים_(2)_3003.pdf צפייה
הבהרה 2 מכרז 119-22.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
ישנו קובץ בקבצי המכרז -מדריך להגשת הצעות.
לכל שאלה נוספת  ניתן לפנות למרכז תמיכה של דקל דרך
"צור קשר" - טלפון דקל:  04-8145400 כתובת מיל:
Katiag@dekel.co.il


מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

27/03/2022 12:00

עלות

: 6,000.00 ₪