כניסה
בכדי לצפות בהליכי רכש שזומנת אליהם (בקשות להצעות מחיר) או לצפות במכרזים פומביים שנרשמת אליהם, יש לבצע כניסה למערכת

מכרזים פומביים

מכרז: 30/20

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון )מס'30/20 למתן שירותי ייעוץ וליווי פרויקטים בתחום תפעול ואחזקת תשתיות תחבורה עבור חברת נתיבי איילון בע"מ
 • קטגוריה: אחר
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

מכרז: 24/20

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 24/20 למתן שירותי אפיון מפורט, פיתוח ותחזוקה של מערכת לתכנון שרותי תחבורה ציבורית עבור חברת נתיבי איילון בע"מ
 • קטגוריה: אחר
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

מכרז: 39/20

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 39/20 לקבלת שירותי תשתיות תמסורת ושירותי אינטרנט (ISP) עבור שלב הניסוי לבחינת מערכות לספירת נוסעים עבור חברת נתיבי איילון
 • קטגוריה: אחר
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

מכרז: 26/20

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 26/20 למתן שירותי ניהול פרויקטי תחבורה שאינם הנדסיים
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

מכרז: 9/20

מכרז מס' 9/20 להקמה, פיתוח, ניהול ותפעול מרחב סייבר לניסויים בתחבורה חכמה
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך