כניסה

מכרזי נתיבי איילון

בכדי לצפות בהליכים שזומנת אליהם באופן פרטני, יש לבצע כניסה למערכת

מכרזים פומביים

הליך: במ/2

בקשת מידע וביצוע הדגמה לצביעת שבילי אופניים בפרויקט אופני דן
 • קטגוריה: כללי 1
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

הליך: 1-20

מכרז 1/20 לאספקת הטבות למתנדבי פרויקט "דרך ערך" ופרויקטים נוספים
 • קטגוריה: אחר
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

הליך: 29/20

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 29/20 מכרז מסגרת לאיתור, בחינה ואספקת פתרונות טכנולוגיים לשינוע מטען באמצעות כטב"ם
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

הליך: 14/20

14/20 שירותי ניהול, תפעול ואחזקה של מאגרי שאיבת מי ניקוז במחלף 531 ומחלף יוספטל
 • קטגוריה: אחר
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

הליך: 12/20

מכרז מס' 12/20 מכרז מסגרת לאספקת פתרונות טכנולוגיים לזיהוי מספר הנוסעים ברכב
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

הליך: 20-20

מכרז 20-20 למתן שירותי תכנון תנועה ותכנון גיאומטריה במקטע מס' 5 בפרויקט הנתיבים המהירים
 • קטגוריה: אחר
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

הליך: 22/20

מכרז מס' 22/20 לביצוע סקר מיסעה בכבישים בשיטת PAVER, סקרי גליות וסקרי אינוונטר למערכות כביש שונות
 • קטגוריה: אחר
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

הליך: 23/20

מכרז 23/20 למתן שירותי תחזוקה עדכון ופיתוח מערכת מידע לתחבורה ציבורית
 • קטגוריה: אחר
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

הליך: 25/20

25/20 ביצוע פיילוט להפעלת מערכת איסוף, עיבוד ניהול ואנליזה של מידע מובנה ומידע בלתי מובנה על גבי פלטפורמות וטכנולוגיות BIG DATA
 • קטגוריה: אחר
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך

הליך: 9/20

מכרז מס' 9/20 להקמה, פיתוח, ניהול ותפעול מרחב סייבר לניסויים בתחבורה חכמה
 • חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
 • מחיר: חינם
צפייה בהליך
צ'ט (תמיכה טכנית)