-
כדי לצפות בהליכי רכש שזומנת אליהם (בקשות להצעות מחיר) או לצפות במכרזים פומביים שנרשמת אליהם, יש לבצע כניסה למערכת

מכרזים פומביים

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ אגרונומי ולביצוע סקר עצים

 • מפרסם המכרז: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז מס' 51/24 מכרז ממוכן (מקוון) למתן שירותי "תכנון על" בפרויקט מרכז תחבורתי משולב משה דיין

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 52/24 לרכישת ביטוחים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי בנייה, עדכון וניטור לוח זמנים אינטגרטיבי לפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים

 • מפרסם המכרז: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז 4/24 - מט"ש עמק האלה - לתכנון, אספקת ממברנות וציוד נילווה, פיקוח על התקנתם, הרצה, שירות ואחריות של מערך הMBR

 • תחום: מכון טיהור שפכים - ציוד
 • מפרסם המכרז: תאגיד מי שמש בע"מ
 • עלות: 5850 ₪
צפייה במכרז

מכרז פומבי לשירותי ייעוץ, תכנון ופיקוח עליון בתחום האקוסטיקה (מבנים קיימים וחדשים)

 • מפרסם המכרז: אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

קול קורא להרחבת מאגר יועצים של הרכש ואספקה

 • תחום: יועצים
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי (מקוון) מס' 68/2024 להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות קבלניות למיגון אקוסטי דירתי במטרופולין ירושלים

 • תחום: מכרז ביצוע
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 6000 ₪
צפייה במכרז

הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות מדידה והכנת תצ"ר בירושלים והמטרופולין

 • מפרסם המכרז: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מס' 7/24 לביצוע עבודות הנדסה אזרחית, אספקת ציוד משלים, התקנה והרצת ציוד, צנרת חשמל מכשור ובקרה במסגרת שלב 1 של שדרוג והרחבת המכון לטיפול בשפכים שמשון

 • תחום: הנדסה
 • מפרסם המכרז: תאגיד מי שמש בע"מ
 • עלות: 5850 ₪
צפייה במכרז

מכרז 6/24- לביצוע מאסף ביוב עציונה

 • מפרסם המכרז: תאגיד מי שמש בע"מ
 • עלות: 23400 ₪
צפייה במכרז

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 42/24 למתן שירותי ייעוץ לתכנון מרכזי תחבורה לחברת נתיבי איילון בע"מ

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 125.2024 הרחבת מאגר מציעים לאספקת ריהוט מפלסטיק

 • תחום: רכש
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 55.2024 הרחבת מאגר לאספקת ציוד רפואי ותרופות

 • תחום: רכש
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 39.2024 ביטוח תאונות אישיות קולקטיבי לעובדי עיריית ירושלים

 • תחום: ביטוח
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 5.2024 עבודות בנייה, שיפוצים ואחזקה עבור מבני מינהל תרבות ופנאי

 • תחום: שירותי שיפוצים
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי בדיקת היתכנות ותכנון ראשוני למטרו בירושלים

 • מפרסם המכרז: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 102.2024 מאגר להפעלת אוטו אוכל

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 63.2024 מאגר לפעולות משותפות

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

"הקמפוס" – קריית חינוך באשדוד בע"מ (חל"צ)

 • תחום: קבלן ראשי
 • מפרסם המכרז: המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע.ר.)
 • עלות: 1500 ₪
צפייה במכרז

מכרז פומבי מספר 6.2024 לרכישת מגרש לבניה רוויה למטרת דיור להשכרה לטווח ארוך במפגש הרחובות החלוץ - שדרות הרצל

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

קול קורא

קול קורא מקוון 60/24 לבחירת פתרונות טכנולוגיים חדשניים במסגרת מסלול התמיכה בחדשנות טכנולוגית של רשות החדשנות בשיתוף חברת נתיבי איילון בע"מ

 • מפרסם הקול קורא: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה בקול קורא

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 47/24 למתן שירותי תכנון תחבורה רב אמצעית לחטיבת תוכניות אב לתחבורה עבור חברת נתיבי איילון

 • מפרסם הקול קורא: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה בקול קורא

Request for Information (RFI) Public Maritime Shuttles in Israel

 • מפרסם הקול קורא: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה בקול קורא