-
כדי לצפות בהליכי רכש שזומנת אליהם (בקשות להצעות מחיר) או לצפות במכרזים פומביים שנרשמת אליהם, יש לבצע כניסה למערכת

מכרזים פומביים

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 34/24 למתן שירותי ממונה אנרגיה ובקרת חשבונות מים וחשמל עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

 • תחום: אנרגיה
 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מס' 5367/2024 לאספקת שירותי השגחה בבחינות

 • מפרסם המכרז: אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי ייעוץ עבור חטיבת מודלים ואסטרטגיה

 • מפרסם המכרז: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מס' 05/24 לעבודות בינוי ופיתוח 2 כיתות גני ילדים ומסחר ישוב נעלה

 • תחום: בינוי
 • מפרסם המכרז: חברה כלכלית בנימין בע"מ
 • עלות: 2000 ₪
צפייה במכרז

מכרז 5/24 לתכנון וביצוע הסדרי תנועה זמניים

 • תחום: הסדרי תנועה
 • מפרסם המכרז: תאגיד מי שמש בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי בנייה, עדכון וניטור לוח זמנים אינטגרטיבי לפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים

 • מפרסם המכרז: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז 4/24 - מט"ש עמק האלה - לתכנון, אספקת ממברנות וציוד נילווה, פיקוח על התקנתם, הרצה, שירות ואחריות של מערך הMBR

 • תחום: מכון טיהור שפכים - ציוד
 • מפרסם המכרז: תאגיד מי שמש בע"מ
 • עלות: 5850 ₪
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 50.2024 ביצוע שאילתות באמצעות האינטרנט למאגרי מידע של משרד המשפטים רשם החברות והמקרקעין

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז 6/24- לביצוע מאסף ביוב עציונה

 • מפרסם המכרז: תאגיד מי שמש בע"מ
 • עלות: 23400 ₪
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 47.2024 הרחבת מאגר מציעים לאספקת נעליים

 • תחום: רכש
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 84.2024 הפקת מרתון ירושלים הבנלאומי

 • תחום: הפקה
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 18.2024 לאספקת מכונת כיפוף 51NC

 • תחום: רכש
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 101.2024 הסעות פקחים

 • תחום: הסעות
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 39.2024 ביטוח תאונות אישיות קולקטיבי לעובדי עיריית ירושלים

 • תחום: ביטוח
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 50/24 להשכרת נכס שבהחזקת חברת נתיבי איילון בע"מ ברחוב קהילת ניו יורק 1-7 בעיר תל אביב- יפו

 • תחום: נכסים
 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז מס' 2020/2024- מערכת מיזוג אוויר ואוורור בקמפוס שדה בוקר

 • מפרסם המכרז: אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ אגרונומי ולביצוע סקר עצים

 • מפרסם המכרז: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 2/24 למתן שירותי יעוץ בטיחות בעבודה (ממונה בטיחות בעבודה) בפרויקטים של החברה, עבור חברת נתיבי אילון בע"מ

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 52/24 לרכישת ביטוחים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי הפעלת מערך ניידות חילוץ וגרירה במטרופולין ירושלים

 • מפרסם המכרז: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי בקרה על מכוויני תנועה

 • מפרסם המכרז: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 109.2024 הזנת תלמידי החינוך המיוחד במזרח ירושלים

 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מספר 87.2024 מתן שירותי אספקת ארוחות למוסדות החינוך המיוחד במערב העיר

 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 63.2024 מאגר לפעולות משותפות

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מספר 15.2024 עבודות סלילת כבישים, הסדרי בטיחות ותנועה ופיתוח תשתיות ברחבי העיר ירושלים

 • תחום: דרכים, כבישים ותשתיות
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 5.2024 עבודות בנייה, שיפוצים ואחזקה עבור מבני מינהל תרבות ופנאי

 • תחום: שירותי שיפוצים
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

קול קורא להרחבת מאגר יועצים של הרכש ואספקה

 • תחום: יועצים
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז מס' 51/24 מכרז ממוכן (מקוון) למתן שירותי "תכנון על" בפרויקט מרכז תחבורתי משולב משה דיין

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מס' 7/24 לביצוע עבודות הנדסה אזרחית, אספקת ציוד משלים, התקנה והרצת ציוד, צנרת חשמל מכשור ובקרה במסגרת שלב 1 של שדרוג והרחבת המכון לטיפול בשפכים שמשון

 • תחום: הנדסה
 • מפרסם המכרז: תאגיד מי שמש בע"מ
 • עלות: 5850 ₪
צפייה במכרז

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 42/24 למתן שירותי ייעוץ לתכנון מרכזי תחבורה לחברת נתיבי איילון בע"מ

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

קול קורא

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 49/24 למתן שירות אספקת נתונים לצורך מדידת מהירות נסיעה ממוצעת עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

 • מפרסם הקול קורא: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה בקול קורא

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 47/24 למתן שירותי תכנון תחבורה רב אמצעית לחטיבת תוכניות אב לתחבורה עבור חברת נתיבי איילון

 • מפרסם הקול קורא: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה בקול קורא