-
כדי לצפות בהליכי רכש שזומנת אליהם (בקשות להצעות מחיר) או לצפות במכרזים פומביים שנרשמת אליהם, יש לבצע כניסה למערכת

מכרזים פומביים

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה

 • מפרסם המכרז: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בקשר לזרמים תועים לרבות תכנון מיגון

 • מפרסם המכרז: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי (מקוון) מס' 67/2023 למתן שירותי ניהול פרויקטים מוסדות חינוך ומבני ציבור בירושלים

 • תחום: ניהול ופיקוח
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 750 ₪
צפייה במכרז

מכרז 19/2024 למתן שירותי תכנון אדריכלות מבנה, ותיאום מערכות (סופרפוזיציה) , לפרויקט חניון אוטובוסים בית החייל, ירושלים

 • תחום: מכרז תכנון
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 750 ₪
צפייה במכרז

מכרז פומבי (מקוון) מס' 18/2024 למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה לפרויקט חניון אוטובוסים בית החייל, ירושלים

 • תחום: מכרז תכנון
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 750 ₪
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 91.2024 מערכת לניהול בקרה ושליטה על צי הרכב העירוני

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 54.2024 הרחבת מאגר מציעים לאספקת ציוד ספורט

 • תחום: רכש
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 49.2024 לאספקת מכשירי חשמל ביתיים ו/ או מוסדיים - הרחבת מכרז מאגר מציעים

 • תחום: רכש
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 48.2024 הרחבת מאגר לאספקת והתקנת ריהוט רחוב

 • תחום: רכש
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 46.2024 הרחבת מאגר ספקים לאספקת ביגוד ו/או ביגוד ספורט ו/או הנעלה

 • תחום: רכש
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 45.2024 הרחבת מאגר לאספקת נשק וציוד נלווה חם

 • תחום: רכש
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מתן שירותי ממונה בטיחות ויעוץ בתחום הבטיחות

 • תחום: בדיקות בטיחות
 • מפרסם המכרז: עיריית אלעד
 • עלות: 500 ₪
צפייה במכרז

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ ויישום ניטור שפכי תעשיה

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: תאגיד מי שמש בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי (מקוון) מס' 14/2024 לאספקת שירותי השכרת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי

 • תחום: רכב
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 2000 ₪
צפייה במכרז

הזמנה להציע הצעות לאספקת פתרונות טכנולוגיים חדשניים למתן שירותי איתור ומיפוי תשתיות תת קרקעיות

 • מפרסם המכרז: צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

קול קורא לבקשה לקבלת הצעות לתכנון אדריכלי למבנים ומתחמים חדשים בכפר הסטודנטים שבקמפוס שדה בוקר.

 • תחום: אדריכלות
 • מפרסם המכרז: אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 31/24 למתן שירותי ניהול ותיאום התכנון בתכנית מרכז תחבורתי משולב משה דיין

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 97.2024 הפעלת מרכז ספורט בחומת שמואל

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 4.2024 שילוט

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז מסגרת פומבי מס' 5371/2024 למתן שירותי ליווי, יעוץ, פיתוח וניהול תהליכים ארגוניים

 • מפרסם המכרז: אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

פנייה תחרותית לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ, תכנון ופיקוח בתחום התברואה והגזים

 • תחום: בינוי
 • מפרסם המכרז: אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 10/24 למתן שירותי אספקה והפעלה של מערך ניידות ואופנועי סיור ושירותי דרך עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 26.2024 למתן ייעוץ , ליווי, בקרה, בדיקה וניתוח חיובי הוצאות חשמל של עיריית ירושלים

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי ממוכן (מקוון) מס' 3/24 למתן שירותי תרגום ועריכה עבור חברת נתיבי אילון בע"מ

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז 4/24 - מט"ש עמק האלה - לתכנון, אספקת ממברנות וציוד נילווה, פיקוח על התקנתם, הרצה, שירות ואחריות של מערך הMBR

 • תחום: מכון טיהור שפכים - ציוד
 • מפרסם המכרז: תאגיד מי שמש בע"מ
 • עלות: 5850 ₪
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 82.2024 הרחבת מאגר לאספקת ציוד מיגון

 • תחום: רכש
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 96.2024 לניטור מכולות פינוי ברחבי העיר ירושלים

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מספר 28.2024 פיתוח תשתיות במרחב הציבורי

 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

קול קורא

הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם ממוכן (מקוון) למכרז להקמת הקו הכחול בתוואי ציר מס' 412 מרחובות לראשון לציון [פרסום נוסף]

 • מפרסם הקול קורא: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: 5000 ₪
צפייה בקול קורא