כניסה

אודות

חברת "דקל מכרז" מתמחה במתן סיוע וליווי לרשויות, מוסדות וגופים ציבוריים בניהול הליכי מכרז מקוון בתהליך המותאם לחלוטין על פי הנחיות חוק חובת המכרזים לרשויות, תאגידים, חברות ציבוריות, מוסדות ומשרדי ממשלה.

תהליך העבודה השלם של "דקל-מכרז" מתחיל בשלב פרסומו של המכרז, העלאת כלל קבצי המכרז ובכללם תכניות, חוזים וכתבי כמויות, הצגת סיור קבלנים לצפייה, מכירת מסמכי המכרז, קבלת מסמכי המכרז דרך מכון העתקות, ניהול סבבי שאלות הבהרה ומתן תשובות לקבלנים וכלה במתן זכות גילוי ועיון למשתתפי המכרז והודעה לזוכים והכל באופן שוויוני, שקוף,יעיל ומקוון.

חשוב לדעת:
צוות דקל מכרז יספק הסברים ותמיכה תפעולית, שירותי העלאת המכרז לפרסום וכל שירות נלווה אחר כך שתהליך המכרז יהיה נעים, שקוף ויעיל עבור כל הגורמים המעורבים.
דקל מכרז הינו עוד מוצר של קבוצת דקל הפעילה מעל 30 שנים בתחום הידע ותהליכי עבודה נכונים בשוק הבניה הישראלי.
מכרזים פומביים יפורסמו במקביל גם בחוברת "דקל-יפעת" (מקבוצת דקל) המופצת על בסיס דו שבועי לקהל רחב של קבלנים ומציעים פוטנצאליים

מכרזים פומביים

הליך: 3/20

מכרז ממוכן (מקוון) 3/20 לטיפול בפניות ציבור הנוגעות לתחבורה ציבורית במטרופולין תל אביב, עבור חברת נתיבי איילון
  • קטגוריה: אחר
  • מחיר: חינם
צפייה בהליך

הליך: 01/2020

מכרז 01/2020 לביצוע עבודות עפר ופיתוח מבואת נחל צין במצפה רמון "צוהר למרחב"
  • קטגוריה: עבודות תשתיות ועפר
  • מחיר: 750 ₪
צפייה בהליך

הליך: 8/20

מכרז מסגרת ממוכן(מקוון) 8/20 למתן שרותי תחזוקה ופיתוח מודלים ובצוע בדיקת תחבורתיות באמצעות מודלים
  • מחיר: חינם
צפייה בהליך

הליך: 6/20

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 6/20 למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי רב תחומי עבור חטיבת טכנולוגיות - מכרז משלים
  • קטגוריה: אחר
  • מחיר: חינם
צפייה בהליך
צ'ט (תמיכה טכנית)