-
כדי לצפות בהליכי רכש שזומנת אליהם (בקשות להצעות מחיר) או לצפות במכרזים פומביים שנרשמת אליהם, יש לבצע כניסה למערכת

מכרזים פומביים

קול קורא ממוכן (מקוון) להתממשקות לפלטפורמה אפליקטיבית של נתיבי איילון

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז מס' 23/21 - למתן שירותי שמאות מקרקעין ושירותי בקרה על שמאות מקרקעין עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מספר 59/2020 לביצוע עבודות בינוי, הרחבה והקמת מבנה בית ספר בשכונת עיסוויה, ירושלים

 • תחום: בניית מבנים
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 6000 ₪
צפייה במכרז

גני ילדים ביישוב אדם מכרז 7/21

 • תחום: בניית מבנים
 • מפרסם המכרז: חברה כלכלית בנימין בע"מ
 • עלות: 3000 ₪
צפייה במכרז

קול קורא (מקוון) למתן שירותי ניהול פרויקט מערכות מידע

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מספר 151.2021 אספקת משחות שיניים - הסכם מסגרת שנתי

 • תחום: רכש
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מספר 163.2021 הרחבת מאגר מציעים למכירת כלי רכב וציוד הנדסי

 • תחום: רכש
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

קול קורא למתן שירותי אבטחת מידע וסייבר

 • תחום: אבטחת מידע
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

רב תכליתי עטרת שלבים ב', ג', ד' - מכרז 18/21

 • תחום: בניית מבנים
 • מפרסם המכרז: חברה כלכלית בנימין בע"מ
 • עלות: 3000 ₪
צפייה במכרז

ביצוע מאסף ביוב מזרחי וצפוני כביש 10

 • תחום: קווי מים/ביוב
 • מפרסם המכרז: תאגיד מי שמש
 • עלות: 11700 ₪
צפייה במכרז

מכרז פומבי מספר 165.2021 הפעלת תוכניות מסיכון לסיכוי

 • תחום: רווחה
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי (מקוון) מס' 265/2021

 • תחום: בניית מבנים
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 3000 ₪
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 6/21 לביצוע עבודות דחיקת קו הולכה לביוב AYN

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: 5000 ₪
צפייה במכרז

מכרז מס' 26/21 - להשכרת נכסים שבהחזקת חברת נתיבי איילון בע"מ

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

קול קורא

E-Tender (Online) No. 15/21 A Framework Tender for the Supply, Integration, Operation and Maintenance for a MTMS (Metropolitan Traffic Management System) and its Modules

 • מפרסם הקול קורא: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה בקול קורא