-
כדי לצפות בהליכי רכש שזומנת אליהם (בקשות להצעות מחיר) או לצפות במכרזים פומביים שנרשמת אליהם, יש לבצע כניסה למערכת

מכרזים פומביים

קול קורא ממוכן (מקוון) להתממשקות לפלטפורמה אפליקטיבית של נתיבי איילון

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 5270/2022 להפעלה וניהול של מרכזי הסעדה

 • מפרסם המכרז: אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי (מסגרת) מקוון מספר 20/22 לביצוע עבודות חשמל להקמת מערכות סולאריות (ללא אספקת ציוד עיקרי) על גגות מבנים בבעלות מועצה אזורית בנימין

 • תחום: אנרגיה
 • מפרסם המכרז: חברה כלכלית בנימין בע"מ
 • עלות: 2000 ₪
צפייה במכרז

מכרז פומבי (מסגרת) מקוון מספר 19/22 להקמה (ללא אספקת ציוד עיקרי) מערכת סולארית לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית על גגות מבנים

 • תחום: אנרגיה
 • מפרסם המכרז: חברה כלכלית בנימין בע"מ
 • עלות: 2000 ₪
צפייה במכרז

מכרז 7011/2021 ביצוע עבודות להכשרת תוואי רק"ל קו כחול מקטע 21, ציר דרום דרך חברון, ירושלים. כחלק מפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה, ירושלים.

 • תחום: מכרז ביצוע
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 20000 ₪
צפייה במכרז

מכרז 500/2021 להתקשרות בחוזה מסגרת לעבודות בנייה והקמה של מוסדות חינוך ומבני ציבור ברחבי העיר ירושלים

 • תחום: מכרז מסגרת
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 6000 ₪
צפייה במכרז

מכרז מסגרת 29/22 למתן שירותי "תכנון על" עבור פרויקטים הנדסיים ופרויקטי אחזקה (מכרז משלים)

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

155/2022 לביצוע עבודות להקמת בית ספר בשכונת אבו טור, ירושלים

 • תחום: מכרז ביצוע
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 6000 ₪
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 10/22 למתן שירותי הפעלה של מרכז ניהול התנועה המטרופוליני עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז 102/2020 בנייה, סלילה ופיתוח ולסלילת נת"צ ושביל אופניים בשד' מנחם בגין ירושלים.

 • תחום: מכרז ביצוע
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 20000 ₪
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 07/22 למתן שירותי החכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

 • תחום: רכב
 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

292/2021 לביצוע עבודות להקמת חניון "חנה וסע" מחלף בייט, ירושלים

 • תחום: מכרז ביצוע
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 20000 ₪
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 96.2022 מתן שירותי פרסום, איתור ומסירת הודעות על תכניות בניין עיר ביוזמת העירייה לפי חוק התכנון והבניה

 • תחום: פרסום
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 129.2022 מאגר קבלנים לצורך פיתוח ואחזקת תאורה ברחבי העיר, שדרוג והחלפת גופי תאורה לתאורת LED

 • תחום: תאורה
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 94.2022 מאגר ספקים לאספקת ילקוטים לילדי כיתה א ותיקי גב למתגייסי

 • תחום: רכש
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מספר 95.2022 אספקת והתקנת מזגנים למוסדות העירייה

 • תחום: מיזוג אוויר
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

קול קורא

לא נמצאו מכרזים פומביים פעילים