-
כדי לצפות בהליכי רכש שזומנת אליהם (בקשות להצעות מחיר) או לצפות במכרזים פומביים שנרשמת אליהם, יש לבצע כניסה למערכת

מכרזים פומביים

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 65/22 לתכנון, רכש, הקמה, הפעלה ותחזוקה של פרויקט מס גודש

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי (מקוון) מס' 23/2023 לביצוע עבודות תשתית, בניה וסלילה כביש 22 בירושלים

 • תחום: מכרז ביצוע
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 20000 ₪
צפייה במכרז

למתן שירותי יעוץ, אפיון והגדרת אסטרטגיה דיגיטלית וכתיבת תכנית אב אסטרטגית למערכות המידע

 • תחום: דיגיטל
 • מפרסם המכרז: תאגיד מי שמש בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 10.2024 שירותי ניקיון במבני מינהל תרבות ופנאי

 • תחום: שרותי ניקיון
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

אספקת מוצרי נייר לניגוב

 • מפרסם המכרז: אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מספר 171.2023 מתן שירותי ניהול פעילויות תשתיות טכנולוגיות של מרכז ניהול תנועה ירושלים

 • תחום: מחשוב ותקשורת
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי (מקוון) מס' 67/2023 למתן שירותי ניהול פרויקטים מוסדות חינוך ומבני ציבור בירושלים

 • תחום: ניהול ופיקוח
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 750 ₪
צפייה במכרז

מכרז פומבי מס' 7/23 לביצוע מאסף ביוב עציונה

 • תחום: קווי מים/ביוב
 • מפרסם המכרז: תאגיד מי שמש בע"מ
 • עלות: 23400 ₪
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 21.2024 שכירות גנרטורים לאירועים המתרחשים בעיר במהלך השנה

 • תחום: גנרטור
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מספר 9.2024 מתן שירותי ביצוע עבודות אחזקה ושיקום גשרים מנהרות ומבני דרך ברחבי העיר

 • תחום: דרכים, כבישים ותשתיות
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 2.2024 להרחבת מאגר לעבודות שיפוצים, פיתוח ואחזקה שוטפת (בהיקפים קטנים) במוסדות חינוך ברחבי העיר

 • תחום: שירותי שיפוצים
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 1.2024 להרחבת מאגר לעבודות שיפוצים, פיתוח ואחזקה שוטפת (בהיקפים גדולים) במוסדות חינוך ברחבי העיר

 • תחום: שירותי שיפוצים
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

קול קורא

לא נמצאו מכרזים פומביים פעילים