-
כדי לצפות בהליכי רכש שזומנת אליהם (בקשות להצעות מחיר) או לצפות במכרזים פומביים שנרשמת אליהם, יש לבצע כניסה למערכת

מכרזים פומביים

קול קורא ממוכן (מקוון) להתממשקות לפלטפורמה אפליקטיבית של נתיבי איילון

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

הזמנה להציע הצעות (הליך מקוון) למתן שירותי ייעוץ בתחום מערכות רמזורים עבור מנת"י

 • מפרסם המכרז: תוכנית אב לתחבורה
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז 6560-2021 ביצוע עבודות להקמת כביש ואדי קדום, ירושלים

 • תחום: מכרז ביצוע
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 3000 ₪
צפייה במכרז

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 39/21 לביצוע עבודות קבלניות עבור חברת נתיבי איילון

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 40/21 לביצוע עבודות אחזקה, התקנה ושינויים של מערכות רמזורים, מצלמות טמ"ס עבור חברת נתיבי איילון

 • תחום: אחזקה
 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

240/2021 ביצוע עבודות להקמת אולם ספורט בבית ספר "ארזים" בשכונת תלפיות, ירושלים

 • תחום: מכרז ביצוע
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 2000 ₪
צפייה במכרז

מכרז 7000-2021 תחזוקת מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית על גגות מבנים ברחבי ירושלים

 • תחום: מכרז ביצוע
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 2000 ₪
צפייה במכרז

מכרז פומבי מספר 245.2021 אספקת משחות שיניים

 • תחום: בריאות וסיעוד
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מספר 226.2021 אספקת חלפים לכלי רכב למוסך העירוני - מאגר ספקים

 • תחום: מכרז מסגרת
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז 7003-2021 מתן שירותי ניהול ופיקוח לפרויקט הנגשת מבני ציבור ברחבי ירושלים

 • תחום: מכרז תכנון
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 500 ₪
צפייה במכרז

מכרז פומבי מקוון מספר 02/22 לביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים

 • תחום: עבודות פיתוח
 • מפרסם המכרז: חברה כלכלית בנימין בע"מ
 • עלות: 500 ₪
צפייה במכרז

מכרז 6558-2021 ביצוע עבודות לשדרוג כביש ג'בל מוכבר, ירושלים

 • תחום: מכרז ביצוע
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 6000 ₪
צפייה במכרז

מכרז 320-2021 לביצוע עבודות תשתית, סלילה ופיתוח ברחוב קדיש לוז, שכונת בית וגן, ירושלים

 • תחום: מכרז ביצוע
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 3000 ₪
צפייה במכרז

הקמת מבנה יזמות וחדשנות בקמפוס הצפוני של האוניברסיטה

 • תחום: בניית מבנים
 • מפרסם המכרז: אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • עלות: 1500 ₪
צפייה במכרז

מכרז 7002/2021 התקשרות בחוזי מסגרת למתן שירותי ניהול פרויקטים למקוואות ולמבני דת, ברחבי העיר ירושלים

 • תחום: מכרז תכנון
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 750 ₪
צפייה במכרז

מכרז 6557-2021 להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע קידוחי ניסיון, לצורך תכן מבנה כבישים וביסוס מבנים, ירושלים

 • תחום: מכרז מסגרת
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 6000 ₪
צפייה במכרז

מכרז פומבי מספר 2.2022 הפעלת מזנון בספורטק עמק הארזים

 • תחום: הסעדה
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מספר 260.2021 אספקה התקנה והרכבה של משטחי רצפה ומתקני סל ניידי

 • תחום: ציוד ספורט
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מספר 166.2021 אספקת גז לחימום הכלבייה העירונית

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז פומבי מספר 144.2021 אספקת רכבים חשמליים

 • תחום: רכב
 • מפרסם המכרז: עירית ירושלים
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז 301-2021 ביצוע עבודות להקמת כביש גישה לדפו 25 , ירושלים

 • תחום: מכרז ביצוע
 • מפרסם המכרז: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ
 • עלות: 3000 ₪
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 46/21 למתן שירותי גידול, אספקה, הובלה ופריקה של עצים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 41/21 לביצוע פרויקט גשר עמק ברכה

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: 5000 ₪
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 16/21 לתכנון, הקמה תפעול ותחזוקה של מערכת בקרה באמצעות מצלמות עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

 • תחום: אחר
 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 37/21 התקשרות למתן זכות שימוש ו/או העברת זכויותיה של נתיבי איילון בקנים ריקים להעברת תקשורת ו/או סיבים אפלים שחברת נתיבי איילון בע"מ מטמינה במסגרת עבודותיה

 • תחום: תשתיות
 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 31/21 לביצוע עבודות הקמה ותחזוקה של תשתיות חשמל ותקשורת אקטיבית ופסיבית

 • מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה במכרז

קול קורא

קול קורא ממוכן (מקוון) מס' 47/21 להצבת מתקנים סלולאריים

 • מפרסם הקול קורא: נתיבי איילון בע"מ
 • עלות: חינם
צפייה בקול קורא